Construcció

Construcció

Després del creixement del sector de la construcció, s’ha incrementat també tota la problemàtica relativa a l’immoble:

El nostre despatx és conscient d’això i dels diferents problemes que poden sorgir en relació al dret a l’habitatge: contractes de compra venda, defectes de construcció, drets sobre la propietat, arrendaments, comunitats de veïns, etc.

També pot trobar-se en una situació crítica, un desnonament per falta de pagament o la reclamació de rendes impagades. O haver de fer front a un crèdit bancari injust: swaps i “clàusules sòl”.

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada i per la que necessitarà un adequat assessorament legal per defensar els seus drets.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball.

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa.

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori?

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…)

És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més