Dret D’empresa

Dret D’empresa

 

 

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa:

El dret d’empresa es configura com una branca pròpia i especialitzada del dret. El seu objectiu és la defensa de l’empresa de forma integral, atenent sempre, en les decisions, al criteri empresarial.

Els diferents serveis legals que necessita l’empresa es solen contractar amb despatxos diferents, Bague-Prats Assoc. coneix les necessitats del negoci i li proporciona un ampli ventall de serveis per l’empresa des d’un únic despatx.

Empresa familiar i protocols de família. Estructuració i successió de l’empresa familiar, creació d’òrgans de decisió i consell de família. La finalitat és assegurar la continuïtat de l’empresa i la seva successió organitzada als familiars, fills o altres parents.

Mercantil. Transmissió d’empreses i cartera de clients. Recobrament d’impagats i concurs de creditors.

Assessorem i realitzem la constitució de l’empresa, les relacions entre els socis, la responsabilitat dels administradors, les juntes generals i universals.

Recursos humans. Extincions contractuals i reestructuracions de plantilla. Assessoria laboral. Contractació i sistemes retributius, modificació de condicions de treball.

Sistemes de defensa (corporate defense) i auditories. Per minimitzar o evitar riscos de la companyia i els seus directius, hem de crear les estructures necessàries per evitar reclamacions, o arribar als tribunals des d’una posició avantatjosa.

Un sistema de defensa que inclou una auditoria jurídica, la planificació i implantació d’un sistema propi de defensa, assessorament i consultoria legal, i la defensa de l’empresa i els seus directius davant els tribunals.

Per a això oferim un servei modular d’anàlisi dels riscos en matèria laboral, de prevenció de riscos laborals, sancionadora, i de responsabilitat penal dels administradors i de la societat introduïda en l’última reforma del Codi Penal. Solucionem els defectes detectats i implementem el sistema de defensa.

Assessoria jurídica. Defensem a l’empresa en les seves reclamacions civils, mercantils, laborals, administratives, i fiscals. Establim els protocols necessaris per a una adequada gestió dels recursos humans i les relacions contractuals amb els clients, el comerç internacional i les seves incidències.

Control d’absentisme. Planifiquem l’actuació a seguir per lluitar contra l’absentisme en l’empresa. Implantem sistemes d’actuació i planificació retributiva i realitzem un seguiment de les baixes per part del nostre equip mèdic. Reduïm l’índex d’absentisme.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball.

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa.

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori?

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…)

És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més