Dret Civil Català

Dret Civil Català

 

 

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

El dret civil català no solament s’aplica a Catalunya, sinó a qualsevol territori que tingui un vincle a Catalunya.

Som experts en aquesta matèria, en els seus drets i accions que el protegeixen en múltiples situacions.

La legislació civil catalana, així com la jurisprudència que la desenvolupa, és molt extensa. Malgrat això, moltes vegades no s’utilitza per desconeixement, ni es tenen en compte els avantatges de les seves especialitats.

A més de l’Estatut de Catalunya, existeixen nombroses lleis, entre elles el Codi Civil de Catalunya, que són d’aplicació diària i en tots els àmbits.

Les decisions personals sobre la pròpia salut, la tutela, els règims matrimonials, la regulació pròpia del dret de successions, herències, legítimes i drets viudales.

El dret civil català regula els drets de propietat, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris i els drets reals sobre les coses.

Les persones jurídiques també s’inclouen en el dret de Catalunya, especialment les associacions, les fundacions i les cooperatives, que tenen una regulació pròpia.

En quant a la família, el dret català regula els efectes del matrimoni i les relacions econòmiques entre els cònjuges. Regula també les unions estables de parella, l’adopció i la protecció de menors, els drets del pare i de la mare, els aliments entre parents i les situacions de convivència d’ajuda mútua.

Existeix legislació específica també sobre els drets dels usuaris de determinats serveis (agències de viatges, serveis a domicili o lloguers urbans), així com els contractes rústics de cultiu o agropecuaris.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball.

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa.

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori?

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…)

És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més