Família

Família

 

 

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica:

Per això, en primer lloc, prioritzem i exhaurim els mecanismes de mediació i conciliació familiar quan això beneficia al nostre client.

De no ser possible arribar a un acord, actuem amb la major decisió per defensar els seus interessos.

Defensem els drets d’ambdós cònjuges. La destinació del domicili conjugal, la guàrdia i custòdia dels fills, i regulem les situacions de custòdia compartida sempre en benefici del menor.

S’han d’obtenir unes adequades pensions per als fills i entre els cònjuges que evitin situacions injustes. El nostre client ha de rebre tota la informació necessària perquè pugui decidir correctament.

S’han de contemplar les relacions patrimonials, la divisió de la cosa comú o l’atribució dels béns per a una adequada gestió del divorci, així com les possibles compensacions o indemnitzacions que hagin de donar-se entre els cònjuges.

La nostra actuació continua amb posterioritat a la sentència. Assessorem i defensem als clients amb les possibles modificacions i anul·lacions posteriors, tant del conveni regulador, com dels efectes de la sentència per la variació de les circumstàncies des de la resolució judicial.

El dret de família també contempla les relacions entre les parelles de fet i la regulació de les situacions de conflicte, les adopcions, les incapacitacions, la tutela, i tot un seguit de qüestions legals entre els membres de la família, inclosos els aliments entre parents, fills o pares.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball.

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa.

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori?

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…)

És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més