Foreigners

Foreigners

Té intenció de realitzar algun tipus de tràmit legal a Espanya: compra, lloguer, testament, herència, qualsevol altre tipus de contracte?

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? Ha tingut un accident de trànsit o ha sofert lesions realitzant alguna activitat dirigida? Ha estat víctima d’un robatori?

Ha de demandar a un espanyol o a una empresa espanyola?

Si necessita un advocat que li solucioni el seu problema en aquest país, pot contactar amb nosaltres, ens encarreguem de tot i li tenim constantment informat del seu assumpte.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball. Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa. Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc. Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori? El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…) És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més