Laboral

Laboral

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions de treball i salaris, i tot tipus de conflictes laborals:

Som experts en prestacions de Seguretat Social, que vostè pot aconseguir o la seva empresa deixar d’abonar. Invalideses, baixes mèdiques, viduïtat i orfandat, recàrrec de prestacions, etc.

Assessorem i defenem a judici a mútues d’accidents de treball, empreses i treballadors.

Comptem amb un equip propi de metges especialistes en valoració funcional.

L’actual doctrina sobre pensions de viduïtat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya parteix d’un cas, amb notorietat a nivell nacional, que va guanyar aquest despatx.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball.

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa.

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori?

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…)

És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

© Copyright Bagué-Prats Associats S.L.P. 2011. Tots els drets reservats.