Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Sorgeixen tot tipus d’eventualitats per les que necessitarà un advocat:

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres, una caiguda en la via o establiment públic, utilitzant un transport, etc.

Busquem el major rescabalament per a vostè, i no ens conformem amb negociar amb la companyia asseguradora, ni amb la valoració del metge forense.

Si és necessari, comptem amb metges, enginyers i arquitectes per aconseguir la màxima indemnització que el seu cas mereix, i compensar-li pels danys físics, personals, i morals soferts, així com pels danys econòmics derivats del lucre cessant.


Accidents de Treball

Dret d’empresa

Responsabilitat Civil / Danys i Perjudicis

Som especialistes en tota responsabilitat que origina un accident de treball.

Per a una defensa eficaç, és necessària una visió conjunta de les qüestions legals que afecten a l’empresa.

Un accident de trànsit o laboral, una mala praxi mèdica, danys a l’edifici o per obres (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Laboral i Seguretat Social

Dret Civil Català

Família

Acomiadaments disciplinaris i econòmics, expedients de regulació d’ocupació, moobing, modificació de condicions

Pactes successoris, hereus, indemnitzacions al cònjuge, any de plor, drets sobre la propietat i la terra, etc.

Les crisis familiars comporten una problemàtica personal afegida a la qüestió jurídica.

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més

Legal Advice for foreigners

Immobiliari / Construcció

Prevenció riscos laborals. Remelcat S.L.

La seva estada a Barcelona no ha estat com esperava? (…) Ha estat víctima d’un robatori?

El dret immobiliari constitueix actualment una branca específica del dret, cada vegada més especialitzada (…)

És un servei de prevenció de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya (…)

[+] Llegir més

[+] Llegir més

[+] Llegir més